Gjutjärnskaminer, köksspis i gjutjärn - Tips | dinbyggare.se var att köpa ugg stövlar

Gjutjärnskaminer – Kamin och köksspis i gjutjärn

koksspis-gjutjarn-kok.jpg

När de gamla vedeldade köksspisarna av gjutjärn togs ur bruk några årti lkntkbjt. ugg oficialonden inpå 1900-talet var det väl knappast någon som trodde att de åter skulle komma till heders. Men det är precis vad som har skett. I dag försöker man inte bara rädda gamla järnspisar, utan man tillverkar också nya kaminer i stiltrogna modeller – sådana som var populära för hundra år sedan. I hushåll med tillgång till vedbränsle, är spisarna effektiva olje och elsparande värmekällor.

1800-talets gamla kol- eller vedeldade gjutjärnsspisar var oftast husets eller lägenhetens effektivaste värmekälla. Till skillnad från sin föregångare – den öppna spisen där kokkärlen hängdes över elden – hade järnspisen hög strålningseffekt. Dessutom hölls spisen varm från morgon till kväll för matlagningens skull.

Köksspis i gjutjärn

Gjutjärnskaminen hade egentligen bara två nackdelar och bortsett från dessa hade den sannolikt kommit att leva längre än den gjorde, om inte gasen, elektriciteten och oljan hade medfört andra förutsättningar. Den ena nackdelen var att kaminen oavbrutet skulle ”matas” med bränsle. Veden skulle huggas och hållas torr och kolet eller koksen svärtade snabbt målning, tapeter och textilier.

Den andra nackdelen var eldstadens begränsning. Framåt natten hade allt bränsle blivit till aska och när man skulle stiga upp på morgonen hade inte bara gjutjärnskaminen hunnit svalna. Numera är i Varje fall det senare problemet ur världen, eftersom kaminerna kan kombineras med till exempel fotogenkaminer eller el-radiatorer som fungerar oberoende av om husets folk sover eller inte. Man kan alltså kosta på sig den nostalgiska lyxen att ha en gjutjärnsspis. Men gjutjärnsspisen har även rent praktiska användningsområden.

I till exempel en sportstuga som inte utnyttjas annat än under kortare perioder, är gjutjärnskaminer mycket användbar. I förhållande till merparten öppna spisar, är den klart bränslesnål och sedan man lagat mat eller bakat bjuder den på en skön eftervärme utan extra kostnad. Gjutjärnskaminens popularitetsperiod varade i ungefär hundra år. Enbart i Sverige producerades under den tiden omkring tusen olika spistyper. Många av de gjutjärnskaminer och köksspisar som kasserades när nya värmekällor uppfanns fick stå kvar på sina platser i köken. Dels användes de som fundament för den nya tidens sprit, fotogen och gaskök, dels misstrodde man nymodigheterna och behöll ”gjutjärnsbelätet” som en återförsäkring.

Detta förde bland annat med sig att många gamla vedspisar kom att stå så skyddat att de inte rostade eller nöttes av tidens tand på andra sätt. Detta i sin tur gör att många äldre gjutjärnskaminer fortfarande är i gott skick och allt oftare börjar dras fram på så kallade bondauktioner. En nackdel med dessa spisar kan dock vara att många är ganska stora och därför kan vara lite svårplacerade. Men som ersättning finns som sagt en handfull nytillverkningar i mera moderata format. Men priset för de nytillverkade är förstås högre än för de begagnade som går under klubban.

Tre grundmodeller av gjutjärnskaminer

Den inbyggda köksspisen av gjutjärn konstruerades redan på 1800-talet och nytillverkas i dag i ett hanterligt format. Ett normalt höjdmått för en sådan spis är 360 mm. Den är ofta lika bred som djup, ca 600 mm. Spisen väger ca 140 kg. Värmeeffekten är ungefär 4,7 kW, vilket betyder att den har en uppvärmningskapacitet för ca 100 m3.

En köksspis av gjutjärn har ofta en övre, större lucka som är eldstadslucka och en mindre som är asklucka med vilken också draget i spisen regleras. En stor, undre lucka utgör ugnsluckan och under den sitter sotluckan. På väggen kan man hänga spiskroken som bör kompletteras med en askraka och en skyffel. Gjutjärnsspisarna är försedda med kokplattor, men dessa kan bytas ut mot spisringar om så önskas.

De gör att kokkärlet kan sänkas ner mot värmen. Med ett litet handtag kan man styra värmen till plattorna eller ugnen. Taket bör vara isolerat med eldfast lera för att inte gjutjärnet ska spricka av hettan. Ugnen kan bli ca 300øC. Det är möjligt att hänga en termometer inne i ugnen. Rökuttaget är antingen toppställt eller bakställt.

Köksspisen på ben är en nytillverkning, men efter en konstruktion av äldre datum. Benen är lätt löstagbara, vilket gör att även denna spis kan muras in. Ett vanligt mått för köksspisar på ben är 500 mm djup, 350 mm bredd och, när den står på sina ben, 800 mm höjd. Vikten är 101 kg och värmeavgivningen anges vara 1,5-4 kW. Dessa relativt små spisar rymmer i regel inte vedklabbar som är längre än ca 30 cm. Hur lång brinntiden är beror givetvis på både ved och eldningssätt, men den kan vara ända upp till fem timmar.

Inbyggda gjutjärnskaminer är effektiva olje och elsparande värmekällor eftersom de ger en skön eftervärme efter användning. De ger dessutom en nostalgisk och ovärderlig känsla av äldre tider.

Värt att veta

Med nytillverkade vedspisar följer i regel monteringsanvisningar. I de flesta fall kan du själv sätta ihop och installera spisen, vilket emellertid inte betyder att du får nyinstallera spis och skorsten utan byggnadslov. Kontakta alltså din byggnadsnämnd.

Om du däremot installerar en spis i en befintlig skorsten behövs i regel inte byggnadslov. Däremot ska kommunens skorstensfejarmästare alltid inspektera och godkänna en sådan installation.

Relaterade artiklar

Se alla köksartiklar »

Top

Tipsa en vän om denna artikel


var att köpa ugg stövlar

hvor mye koster uggs?
ugg bailey button laarzen
ugg handschoenen
stivali neri ugg
niños uggs

Mary Wollstonecraft vägleder världens kvinnor till frigörelse

1792 skrev Mary Wollstonecraft det glödande manifestet Till försvar för kvinnans rättigheter, en av feminismens viktigaste urtexter. Med stöd i upplysningens idéer rannsakade hon franska revolutionens hycklande devis ”frihet, jämlikhet, broderskap” och ställde filosofer som Jean-Jacques Rousseau i skamvrån, berättar författaren Gunilla Boëthius.

När upplysningen förändrade Europa i mitten av 1700-talet var det vetenskapens landvinningar som helt enkelt tvingade fram nya synsätt. Förnuftet skulle råda i stället för döda överheter som Gud och kungamakten. Alla människor hade samma värde och idéerna om demokrati och yttrandefrihet slog igenom. Bara en grupp glömdes bort mitt i frihetsruset – kvinnorna. 

Inte ens i Frankrike syntes de när revolution bröt ut 1789 och fältropet löd: Frihet, jämlikhet, broderskap. För kvinnorna hade inte mycket frihet. Nästan överallt var högre utbildning och yrkeskarriärer stängda för dem. Medelklassens döttrar kunde möjligen försörja sig som guvernanter, lärarinnor eller genom att starta en skola. Märkligt med tanke på att de själva fått så lite utbildning – vad skulle de lära ut? Nej, kvinnans uppgift var att gifta sig och avla barn. Därför framhölls ständigt hennes tjuskraft och barnsliga oskuld, så att hon inte skulle ställa några krav på kunskap.

Men upplysningen vädjade ju till förnuftet – kunde man då utestänga halva mänskligheten? Nej, när den nya franska författningen från år 1791 inte tillät kvinnor att utöva någon som helst politisk verksamhet och enbart gav männen medborgarskap ansåg en ung kvinna i London att måttet var rågat – hon hette Mary Wollstonecraft. 

I rasande fart skrev hon, på bara några månader, ett glödgat manifest ­— Till försvar för kvinnans rättigheter — med hela det logiska skarpsinne hon kunde uppbåda – en bok som fortfarande är ett nöje att läsa. Den väckte sensation när den kom ut 1792 och spreds som en löpeld över Europa. I ett slag blev Mary Wollstonecraft berömd och kvinnofrågan fördes upp på agendan. 

Inte enbart för att Mary tog upp ett försummat och laddat område, utan också för att hon är en så lysande skribent; knivskarp, rolig och rasande. I sann upplysningsanda använder hon sig av förnuftsargument, det blir förödande — även för vissa upplysningsfilosofer som exempelvis Jean-Jacques Rousseau. 

Rousseau anser att kvinnans uppgift är att behaga och lyda mannen. Mary betackar sig: Nej, kvinnan bör sträva efter att väcka respekt! Framför allt bör hon ha rätt till utbildning, samma utbildning som mannen! Ja, Mary har djärvheten att föreslå att hennes kön borde vara företrätt i regeringen, en tanke som inte skulle bli verklighet på över 100 år. 

Att just utbildning var en hjärtefråga för Mary Wollstonecraft har med hennes bakgrund att göra. Hon föddes 1759, och flyttade ständigt under barn- och ungdomsåren på grund av en alltmer alkoholiserad far som drog runt med sin familj och satte i gång nya projekt som misslyckades. Så Marys skolgång blev grovt försummad. 

Eftersom hon inte ville gifta sig måste hon försörja sig på det fåtal yrken som stod öppna: hon var underbetald sällskapsdam, hemsömmerska och startade en skola tillsammans med en väninna och en syster. När skolan efter några år gick i konkurs och Mary misslyckats som guvernant, hade hon 28 år gammal uttömt alla yrkesmöjligheter.

Vad skulle hon göra? Märkligt nog fanns det en frizon för kvinnor som senare Jane Austen och systrarna Brontë också använde sig av. Att skriva! Mary hade turen att leva i en tid av förändring. Redan som lärarinna hade hon haft viss kontakt med Joseph Johnson, en radikal bokförläggare i London. Nu var det på hans dörr hon knackade då hon pank och desperat inte visste vart hon skulle ta vägen. 

Joseph Johnson såg omedelbart hennes potential och satte henne i arbete. Äntligen kan hon ta igen alla de kunskapsluckor hon lidit av. Hon läser, översätter och recenserar. Samtidigt umgås hon bland den tidens mest spännande intellektuella personer som rör sig i kretsen kring Johnson. Hon är en lysande debattör och hävdar sig väl bland männen. Men kvinnofrågan är det ingen som bryr sig om, inte förrän Mary gett ut sitt manifest.

Men varför nämns hon sällan bland de övriga upplysningsfilosoferna? Varför hyllas hon inte mer som den första riktiga feministen? Tvärtom ströks hon ur historieböckerna efter sin död 1797, och glömdes bort i nära 200 år. Först i vår tid har hon återupptäckts. Varför denna bannbulla? Vad hade hon gjort?  

Man kan säga att sexualiteten blev Mary Wollstonecrafts öde. Hon lät sig ryckas med av den nya tiden. Den franska revolutionen pågick för fullt när Mary reste till Paris i december 1792. Moral och levnadsregler förändrades i rasande fart, kvinnorna fick rätt att skilja sig. Ja, varför gifta sig över huvudtaget, varför inte leva ihop ändå? 

Den passionerade Mary kan omöjligen stå emot de nya signalerna. Hon förälskar sig i amerikanen Gilbert Imlay, lever med honom och föder dottern Fanny. Sedan blir det problem: Imlay försvinner till London och när Mary kommer efter har han redan hittat en ny kvinna. I sin förtvivlan gör hon två självmordsförsök. 

I Europa blåser reaktionära vindar sedan frans­ka revolutionen urartat i skräckvälde. Men Mary fortsätter att skriva, om än mind­re politiskt. Hon återser en av vännerna från förr, William Godwin, som brukar kallas den förs­ta anarkisten. De blir ett par, bor och arbetar på var sitt håll på dagarna, men tillbringar nätterna tillsammans. 

Ett modernt särboförhållande 200 år före sin tid! Allt är frid och fröjd – tills Mary blir med barn. Hon tvingar den motvillige Godwin att gifta sig, en dotter föds (som senare blir den berömda Mary Shelley) men bara tio dagar efter förlossningen dör modern i barnsäng, 38 år gammal. 

Godwin vill hylla hustruns minne och skriver en fullständigt ärlig biografi om hennes liv. Det blir skandal: hon har levat i synd med två män, en prostituerad! När det gäller sexualiteten ställs kvinnan ständigt vid skampålen. Därför måste hennes minne utplånas. Även många feminister tar avstånd från henne, rädda att bli förknippade med sexuell lössläppthet. Först i vår tid, när den sexuella revolutionen var ett faktum, kunde hon återupprättas.

Vad skulle Mary ha sagt om kvinnans ställning i dag? Säkert hade hon glatt sig ofantligt över att alla yrken står öppna för båda könen och att kvinnorna till och med dominerar på de flesta utbildningar. Att det i ett land som Sverige finns lika många manliga som kvinnliga ministrar och att kvinnor sakta men säkert börjar ta sig in i företagens toppskikt. Samt att preventivmedel och fri abort gör att kvinnor själva kan bestämma över barnafödandet. 

Ändå är sexualiteten fortfarande en sårbar punkt. Aborträtten hotas ständigt. Det utbredda näthatet med grova sexuella hot slår brutalt mot kvinnor i offentligheten. Unga flickor hånas som horor och fittor. Tonåringar luras till förnedrande sexuella handlingar på nätet. 

Och i stora delar av världen förtrycks kvinnor genom ”hedersvåld”, könsstympning och genom att behandlas mer eller mindre som mannens ägodelar. Om Mary Wollstonecraft hade levat i dag tror jag hela hennes enorma glöd och energi skulle ha utmynnat i ett nytt manifest: Till försvar för kvinnans sexuella rättigheter.

Det här är en fördjupande text, som syftar till att ge perspektiv på en fråga. De eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.PARK SOUNDS 2017

  • Datum: lördag 20 maj
  • Tid: Entrén öppnar kl 16:30
  • Inträde: 500 kr. Det finns även biljetter att köpa i entrén
  • Åldersgräns: Ingen åldersgräns. 18 år i baren.
 
OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Fåtal biljetter kvar!

Längtan efter festival blev för stor.
Kärleken till musiken, livegigen, atmosfären och alla sköna människor gjorde att vi inte kunde motstå, trots att det är fullständigt vansinnigt!

Låt oss med stolthet få presentera: Park Sounds!
En fest, en minifestival, en unik upplevelse i klassisk folkparksmiljö, där kulturen sitter i väggarna och andas kärlek sedan 1925.
Vi går vår egen väg, vi bokar det som berör, som får nackhåren att resa sig, tårarna att flöda eller benen att sprattla och struntar i alla givna regler. Vi hoppas helt enkelt att ni har lika god musiksmak som oss och vågar lita på att vi bara bokar grymma liveakter.
Vi kickar igång den 20:e maj, boka in i kalendern redan nu!

Två scener, inomhus, Teaterladan och Rotundan, med skönt folkparkshäng och servering på utomhusscenen!

Klara artister:

Johnossi:
Huskvarna Folkets Park har en speciell relation till Johnossi.
Det var här dom blev av med sin festivaloskuld i augusti 2004 på Hovstockfestivalen, ett halvår innan deras debutalbum släpptes. Allt sedan dess har bandet en speciell plats i våra hjärtan.
En konsert med Johnossi är en energikick som få artister kan förmedla med samma självsäkerhet och känsla som John och Oskar. Närheten mellan artist o publik i Teaterladan är något som måste upplevas för att förstå vad vi menar, den där glädjen o känslan som bara en fantastisk livekonsert kan förmedla! När du är i nuet och tiden står stilla och allt annat inte har någon som helst betydelse. 

Raised Fist:
Raised Fist har beskrivits som ett av världens mest progressiva hardcore band och är mycket respekterade. Med influenser från svensk punk, New York hardcore och metal har de skapat sig ett eget sound och blivit ett band som influerat andra runt om i världen.
Raised Fist har spelat på dom flesta av världens största festivaler och vi är oerhört glada att, äntligen, få se dom live i Teaterladan!
En Raised Fist-konsert handlar om både hjärta o smärta!
Raised Fist på youtube

Kvelertak (NO):
En konsert med Kvelertak är som att bli överkörd av en ångvält! Inte konstigt att norska motsvarigheten till grammis – Spellemannprisen för några veckor sedan belönade Kvelertak med deras tredje Spelleman i kategorin ”Årets Rock”.
Kvelertak är support till Ghost på deras kommande turné i april.
Heavy metal från Stavanger invaderar Teaterladan inom kort, se upp! Så här nära kanske du aldrig kommer se Kvelertak igen.
Kolla in Kvelertak här: https://youtu.be/r7sIqyoRFiU

Jens Lekman:
Det tog fem år. Jens Lekman har genom åren överbevisat oss att han är en artist värd att vänta på. Hans nya album Life Will See You Now är ett mästerverk! En internationell angelägenhet som tar med sig hela sin låtskatt – såväl det nya som det gamla. Det här blir en musikalisk fest. Välkommen!
Jens Lekman slog igenom med debutalbumet When I Said I Wanted To Be Your Dog 2004, och blev omedelbart en av Sveriges mest älskade indieartister, samtidigt som han hyllades världen över. Sedan dess har Lekman fått otaliga utmärkelser och lysande recensioner, samtidigt som han etablerat sig som en av Sveriges starkaste och mest pålitliga artister, med magiska låtar där hans unika berättarstil och texter möter finurliga melodier. Sedan debuten har Lekman endast släppt två fullängdare, 2007 års Night Falls Over Kortedala och I Know What Love Isn’t som anlände 2012, men ständigt varit relevant och aktiv med EP-släpp och singlar. Senast förra året tog sig Lekman an det närmast orimliga projektet att släppa en ny låt varje vecka.

Rein:
”En ostoppbar bulldozer med karisma”
Hon kom från ingenstans och nu dominerar hon den svenska EBM och Electroscenen. Med singeln ”I Don’t Get Anything But Shit From You” sätter hon ned foten och krossar allt i hennes väg. Ny EP på g i vår. Ingen idé att försöka stå emot, bara att kapitulera och acceptera, Rein är här för att stanna!
– ”En ostoppbar bulldozer med karisma” (HYMN)
– ”Artisten REIN håller på och tar över helt!” (GAFFA)
– ”REIN har mer attityd än någon annan svensk debutant i år” (Fredrik Strage)
– ”REIN är något som vi länge saknat.” (HYMN)

Sorority Noise (US):
När en av årets absolut bästa låtar ”No halo” redan släppts och deras nya album hyllas redan som en av årets bästa, kunde vi inte låta bli att boka amerikanska Sorority Noise. Musik som verkligen betyder något och träffar rätt in i själen. Musik som berör. Fuck yeah!

Solen:
”Solen är ett vanligt band. Bildat i en helt vanlig stad. Solen tampas med vanliga problem. Tycker borta är bra men att hemma är bäst. Att fredagar är härliga och söndagar väldigt jobbiga. Solen skriver vanliga låtar. Drömmer vanliga drömmar. Ibland blir Solen för full och somnar på bussen hem ‪kl 23. Oftast dricker dock Solen efter sin förmåga och kommer hem vanlig tid.

Med tanke på denna övergripande karaktärslöshet och fullkomliga allmängiltighet är det lätt att fråga sig varför Solen ens finns. Solen har nu funnits i över fem år och är nu dessutom på väg att släppa sitt tredje album. Behövs det verkligen en till skiva av Solen? Förmodligen inte men det spelar ingen roll för skivan kommer släppas ändå. Och om skivan ändå släpps är det lika bra att lyssna för annars vore det slöseri vilket Solen precis som alla andra tycker är onödigt och ansvarslöst.

Vem vet. Kanske fyller ändå Solen någon slags funktion. Ibland spelar Solen live och då får folk en bra ursäkt till att dricka öl. Solen ger ibland ut LP-skivor som vissa tycker om att samla på. Och visst händer det att Solens medlemmar ibland får tillfälle att känna sig lite speciella.
Kanske är det gott nog.”

– ”Solen överraskar, samtidigt som de går in i version 2.0. Sveriges popscen är er att ta över.” (GAFFA) betyg 5/6

– ”Solen har aldrig skämts för, eller tummat på, sin skräniga 90-talsindie” (HYMN) betyg 8/10

Sløtface (NO):
Ögonbrynshöjande intressant! Om 2016 var året då världen fick upp ögonen för norsk musik så kommer Sløtface se till att ingen glömmer dom under 2017. Pop-punkigt med sjukt dansvänliga låtar. Haley Shea, sångerska i Sløtface utsågs i senaste numret av tidningen Kerrang till en av de 50 bästa rockstjärnorna just nu! The Guardian gav dom 4/5 i betyg för deras spelning i London förra veckan.
Kolla in Sløtface här: https://www.youtube.com/watch?v=8Nwp_RSxBek

Rome Is Not A Town:
Skivbolaget Startracks har bl a släppt musik med Fireside, Refused och Tiger Lou. På senare tid har etiketten fått mycket uppmärksamhet på grund av Göteborgsbandet Rome Is Not A Town. Välförtjänt. Bandet ska upplevas live, här från en recension i Norrköping i februari:
Rom är inte en stad. Det är en ångvält, elak musik som skaver och gnisslar. Rundgången ligger ständigt på lur, som ett rovdjur. Publikslakt i all vänlighet” (Michael Strandhed, kultursidan.nu)
Rome Is Not A Town på Spotify

DJ Gunnel:
Park Sounds handlar om kärlek till musik.
Vi kunde inte låta bli att boka Gunnel Anstrin, 79 år som DJ i serveringen.
Gunnel älskar musik, köper sina vinylskivor på loppisar och tycker det är underbart att få spela sina favoriter för andra.
Gunnel kommer sprida glädje, tro oss, du kommer gilla det!

— Jag är busiga tanten, det säger mina barnbarn. Jag står för det jag gör, säger hon och skrattar.

——————–

ps. vi älskar Teaterladan från 1934 så mycket att vi döpte vår förening efter årtalet, om ni undrar.

Schema: