Timepriskalkulator | Regn ut hvor mye du er verdt hvor mye er uggs

Faktorer som påvirker priser

Timepriskalkulatoren regner bare med konkrete utgifter til å drive firmaet ditt. Men det er mange andre faktorer, som ofte er mindre konkrete, som kan virke inn på prisen.

Summen av alle relevante faktorer spiller inn og kan gi deg en pekepinn på hvor langt over nullpunktet du bør gå med et pristilbud. Her er noen eksempler på hva du må vurdere.

Faktorer ved deg selv

 • Erfaring (i noen yrker er også ansiennitet viktig, som f.eks. i pressen)
 • Nivå på arbeidet du leverer
 • Utdannelse
 • Kompetanse og spesialkunnskap
 • Hvor prestisjefylte oppdrag og kunder du har hatt før
 • Originalitet/stil
 • Hvor kjent og etterspurt du er, og hvor lett du får oppdrag
 • Økonomisk spillerom (kan du takke nei til lavere priser?)
 • Verdi du tilfører kunden
 • Din kommuniserte prisstrategi (lavprisprofil eller øvre prissjikt?)
 • Hvor mye/lite oppfølging du trenger fra oppdragsgiver

Faktorer ved oppdraget

 • Budsjettstørrelse
 • Produksjonskostnader
 • Tid på døgnet og året
 • Varighet på oppdraget
 • Størrelse på oppdraget
 • Hvor stor prosentandel av tida brukt til oppdraget s jxesrrkp. uggs firom er fakturerbar
 • Betalingsvilkår (forskudd kan gi lavere pris pga. økt sikkerhet)
 • Leveringstid (kortere tid = høyere pris)
 • Produksjonskostnader
 • Rettigheter
 • Reklameeffekt (hva jobben kan gi deg av status, blest, nye kunder…)

Faktorer ved oppdragsgiver

 • Kundens profil, status, størrelse og profil
 • Hvor god råd kunden har
 • Forhold til kunden (god, gammel kunde?)
 • Hvor desperat kunden er
 • Reklameeffekt (hva kunden kan tilføre deg av status og nye kunder)

Faktorer ved bransjen din

 • Etablert bransjestandard
 • Bransje-KPI
 • Konkurrenters pris
 • Bransjespesifikk lønnsvekst

Faktorer i samfunnet

 • Generell prisstigning og inflasjon
 • Generell lønnsvekst

hvor mye er uggs

ugg kupongkode
vauvan uggs
ugg st vler
uggs boot
ugg手袋
Mat for framtiden

Bloggen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Miljøblikk

Bloggen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Trygg mat

Bloggen til Vitenskapskomiteen for mattrygghetHvor mye er det vanlig å betale for en ettersøksavtale?

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  
Go To Topic Listing Ettersøk