Bacterieel overgroei syndroom klaring

Bacterieel overgroei syndroom

Gerelateerde onderwerpen

Specifiek:
bacterieel overgroei syndroom | koolhydratenintolerantie | glutenintolerantie | 
short bowel syndroom | Whipple's disease
Anatomie:
abdomen
Richtlijnen:

Patiënten:

Inleiding

Bacteriële overgroei in de dunne darm kan ontstaan tgv i) veranderingen in de anatomie, ii) veranderingen van de GI-intestinale motilite fiwmsswz. uggバイカーブーツit en iii) veranderingen in de maagzuursecretie. Deze toestand kan leiden tot vitaminedeficiëntie, vetmalabsorptie en ondervoeding. De diagnose wordt gesteld door een ademtest en/of een inestinale kweek. Behandeling geschiedt middels orale antibiotica. Onder normale omstandigheden bevat de proximale dunne darm minder dan 10*5 bacteriën/ml, vooral gram positieve aërobe bacteriën. Deze laag bacteriën wordt onderhouden door de normale darmperistaltiek, normale maagzuursecretie, slijm, secretieroute IgA en een intacte Klep van Bauhin.

 

Oorzaken

Bacteriële overgroei wordt ontstaat in situaties waarbij stase van intestinale inhoud wordt bevorderd. Deze toestanden zijn onder meer aanwezig bij diverticulose, aanleggen van chirurgisch blinde lissen, postgastrectomische situaties (mn. in de afferente lis bij een Billroth II procedure), stricturen of gedeeltelijke obstructie. Aandoeningen van de intestinale motiliteit die in verband staan met diabetische neuropathie, systemische sclerose, amyloïdose en idiopathische intestinale pseudo-obstructie, kunnen ook schadelijk zijn voor bacteriële klaring. Achloorhydrie en idiopathische veranderingen van de intestinale motiliteit kunnen bacteriële overgroei veroorzaken bij mn. ouderen.

 

Pathologie

De overtollige bacteriën verbruiken voedingsstoffen, zoals vitamine B12 en koolhydraten, hetgeen leidt tot vitamine B12 tekort. Maar omdat de bacteriën tevens folinezuur produceren is dit tekort zeldzaam. De bacteriën deconjugeren galzouten, waardoor geen micellaire verbindingen worden evormd, hetgeen op zijn beurt vetmalabsorptie in de hand werkt. Ernstige bacteriële overgroei kan ook schade aan het darmslijmvlies veroorzaken. Vetmalabsorptie en mucosale schade kunnen diarree veroorzaken.

 

Symptomen

Veel patiënten zijn asymptomatisch en hebben alleen gewichtsverlies of tekortkoming van enkele voedingstoffen. Sommige hebben diarree of steatorroe.

 

Diagnose

Sommige artsen pleiten voor empirische antibiotische therapie. Maar omdat bacteriële overgroei andere malabsorptieve aandoeningen kan nabootsen (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn) en negatieve effecten van de antibiotica de symptomen kunnen verergeren, pleiten anderen juist voor doelgericht antibiotische behandeling. Met een kwantitatieve intestinale kweek, krijgt men een indruk van de hoeveelheid aanwezige bacteriën (eenheid 10*5/ml). Deze methode vereist echter een invasieve endoscopie. Ademtesten met behulp van substraten zoals glucose, lactulose en xylose, zijn niet invasief en eenvoudig om te doen. De 14C-xylose ademtest is de meest sensitieve ademtest. Een dunnedarm passage foto brengt eventuele anatomische afwijkingen aan het ligt.

 

Behandeling

Orale antibiotica durante 10 dagen. Empirische doseringen omvatten Augmentin® (amoxicilline-clavulaanzuur) 500/125 mg 3 x dgs, trimethoprim-sulfamethoxazole 160/800 mg tweemaal daags en Flagyl® (metronidazol) 500 mg 3 x dgs. Antibiotica dienen te worden aangepast op basis van resultaten van de kweek en het antibiogram. De oorzaken en voedingstekorten (zoals vitamine B12) moeten worden gecorrigeerd.


Bron

  1. T. Yamada, D.H. Alpers,L. Laine, C. Owyang & D.W. Powell. Textbook of Gastroenterology 4th Ed. 2003. Lippincott Williams & Wilkins.
  2. A. Fauci, E. Braunwald, D. Kasper, S. Hauser, D. Longo, J.L. Jameson & J. Loscalzo. Harrison's Principle of Internal Medicine 17th Ed. 2008. McGraw-Hill.
  3. A. Avunduk. Manual of Gastroenterology: Diagnosis and Therapy 4th Ed. 2008. Lippincott Williams & Wilkins.
  4. E. Kuntz & H.D. Kuntz. Hepatology, Principles and Practice 2nd Ed. 2006. Springer Science & Business Media.
Laatste update: 15-12-2016

klaring

Black sparkle uggs
冬のブーツ
hvite uggs
ugg cardy saappaat

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (particulieren)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Op deze pagina:

Een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG) is ook bekend als bewijs van goed gedrag. Met een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. De VOG is verplicht voor sommige functiesExternal link, zoals onderwijzer, gastouder, en taxichauffeur. In andere gevallen bepaalt u zelf of u uw werknemer om een VOG vraagt. Er is ook een VOG voor rechtspersonenExternal link (VOGrp).

Hoe vraagt u de VOG aan?

Uw medewerker vraagt een VOG aan bij de gemeente. U kunt de aanvraag ook digitaalExternal link doen. Bij een digitale VOG-aanvraag logt u als bedrijf in met eHerkenningExternal link. U hebt hiervoor een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1External link nodig. U zet de VOG-aanvraag klaar voor uw medewerker. Daarna logt uw medewerker in met DigiD, en rondt de aanvraag af.

Bent u zzp'er? Dan kunt u de VOG laten aanvragenExternal link door uw opdrachtgever.

Staat de aanvrager niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen? Dan kan hij de aanvraag indienenExternal link bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Wanneer wordt de VOG geweigerd?

Op basis van politiegegevens van de aanvrager of als de justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan.

VOG voor medewerkers in de kinderopvang

Houders, medewerkers en kantoorpersoneel in de kinderopvangExternal link moeten een VOG hebben. Ook personen van 18 jaar en ouder die wonen bij een gastouder (huisgenoten), moeten een VOG hebben. Stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en ouders die in uw kindercentrum werken, moeten elke 2 jaar een nieuwe VOG aanvragen. Gaat een stagiair of uitzendkracht van stage- of werkplek veranderen? Dan volstaat de bestaande VOG. Voor vrijwilligers geldt dit niet. Zij moeten een nieuwe VOG aanvragen.

VOG-aanvraagformulieren

Er zijn 2 VOG-aanvraagformulieren voor de kinderopvang:

U bewaart een afschrift van de VOG in uw (personeels)dossiers. Tijdens de GGD-inspectie moet u deze overleggen. Meer informatie vindt u in de Factsheet regels VOG in de kinderopvang en peuterspeelzalenExternal link.

Continue screening

Medewerkers in de kinderopvang worden voortdurend gescreend op strafbare feiten. Als er sprake is van een strafbaar feit, stelt de toezichthouder u op de hoogte. Uw medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Krijgt de medewerker deze niet, dan is dat reden voor ontslag. De continue screening geldt ook voor stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en ouders die in uw kindercentrum werken. In de Handleiding continue screening kinderopvangExternal link leest u hoe continue screening werkt in de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor betrokkenen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valtExternal link een VOG moet aanvragen, kunt u dit ook digitaal doen met de berichtenboxExternal link. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisatie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met JustisExternal link

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nlExternal link

Externe links

Wet- en regelgevingPayment methods