Irish Leaving Certificate - An Triail Teamaí | More Info | Notesale | Buy and Sell Study Notes Online | Extra Student Income | University Notes | College Notes leanbh uk

Notesale: Turn your study into money

Sell Notes Find Notes

Search for notes by fellow students, in your own course and all over the country.

Browse our notes for titles which look like what you need, you can preview any of the notes via a sample of the contents. After you're happy these are the notes you're after simply pop them into your shopping cart.

My Basket

Buy These Notes

You have nothing in your shopping cart yet.

Title: Irish Leaving Certificate - An Triail Teamaí
Description: Irish Leaving Certificate Gaeligle 'An Triail' Essay focusing on the themes of 'An Triail', specifically the hypocrisy of Irish society. Marked and corrected, this A1 standard essay can be broken down and segments can be slotted into a wide variety of essays on different topics.
Buy These NotesPreview

Document Preview

Extracts from the notes are below, to see the PDF you'll receive please use the links above


“Tugann ​
An Triail​
 léargas dúinn ar na bealaí ar caitheadh le mathair shingil sna seascaidí
...
 
 
 
Is dráma corraitheach í “An Triail” faoi bhean shingil a fágadh ina hanoar agus í ag iompar clainne, í tréigthe ag an bhfear dár 
thug sí grá, séanta ag a clann agus brúite cáite ag fimíneacht phobal na linne
...
 Tugann sé sin léargas cumasach dúinn ar na bealaí uafasacha, crualacha ar caitheadh le Máire 
agus í ag iompar clainne
...
 Tógadh go 
thar​
creidiúnach agus go “críostúil” í a clann, agus bhí aidhmeanna cruinne déanta amach aici dá páisití, agus go bhfóire Dia ar 
éinne a thiocfadh idir í agus a cuid pleananna
...
 Bhí drogall uirthi fiú cead a thabhairt do Mháire dul chuig an rince sa scoil, agus dúirt Máire féin 
nach raibh aon “taithí” aici ar na rincí dá thorradh
...
 Ach rinne Liam faillí ina ghnó mar dheartháir ceart (​
“Tá sí aosta a dóthain 
aire a thabhairt di féin… Ní mise a coimeadaí”​
)
...
 Chuir sé í ar bhealach a haimhleas
...
  
Téann Bean Uí Chathasaigh ar buile nuair a théann sé i gcion uirthi go raibh a hiníon torranach
...
 Ní ólann Máire é, áfach, agus dibríonn a máthair 
as an teach í
...
 Dar 
leo, bhí gach rud tuillte aici ­ bhí siad den tuairim go dtarraingeodh Máire “​
náire shaolta orainn​
” dá bhfágadh sí sa teach lena 
leanbh tarbhartha
...
  
 
Nuair a thréig Pádraig agus a clann í, thuig Máire nach bhfeicfidh sí iad arís (​
“an ród atá romhaim, caithfidh mé aghaidh a 
thabhairt air i m’aonair”​
)
...
 Obair chrua a bhí le déanamh 
aici, agus ní fuiar sí tuarastal maith ­ bean ghlic ab ea í Bean Uí Chinsealaigh, an fostóir, agus chuir sí fógra sa nuachtán ag lorg 
“​
cuntóir tíos​

...
 Bhí Bean Uí Chinsealaigh lánsásta dul sa seans 
gur choirpeach a bhí Máire, ach chomh luath is a fuair sí amach go raibh Máire ag iompar clainne thug sí bata is bóithre di
...
  
 
Sheas Bean Uí Chinsealaigh do tsochaí a bhí lántóghtha suas le tuairímí an phobail
...
 Chuir sí glaoi ar a cara, an t­oibrí sóisialta Áine, agus thug sí fógra seachtain do Mháire bhocht
...
 Ní bhéadh a fios ag éinne faoin scannal 
a tharla
...
 Ba mhór na difríochtaí idir Máire agus na mná eile ann ­ leagadh béim ar shoineantacht Mháire i 
gcodarsnacht leis na mná eile a bhí chainteacha agus mhínáireacha
...
 Bhí linbh tarbhartha acu go léir, ach thug siad a gcuid páistí d’altramaí
...
  
 
Leagtar béim ar an gcodarsnacht ghéar a bhí idir dúchas máthiúil grámhar Mháire agus fuarchúis phraiticiúil an Oíbrí Sóisialta
...
 Bhí fearg ar an Oíbrí Sóisialta ­ dar léi, 
agus dar leis an tsochaí, bheadh sé i bhfad níos fearr an leanbh a thabhairt do thuismitheoirí “​
creidiúnach mácanta​

...
 Ní cheadófaí iad a leanbh a fheiceáil arís
...
  
 
Fuair Máire post i monarcha, agus bhí banisteoir an monarchan an­fhlaithiúil
...
 Bhí Máire ro­bhuartha a bheith scartha óna 
leanbh i ndiaidh sin agus fágadh amach iad ar an mbóthair
...
 Bhí siad go léir doicheallacha roimpi, agus dúirt siad go raibh sí “​
rómhór dá bróga​

...
  

 
Cé gur tír chriostúil ab ea í Éire, ba bheag trua a thaispéaneadh do Mháire agus í ag iompar clainne
...
 Anois, ní bheidh sí “​
ina hóinsín bhog ghéilliúil ag aon fhear​
”, mar a bhí a máthair
...
 Bhí sí i ndeireadh na feide nuair a chuir 
sí bás ina lámh féin
...
 An té a bhriseann 
rialacha an chluiche cailltear ann é”
...
 Tríd an gcás aonair seo léiríonn an t­údar an fhímineacht a 
bhí i leith máithreacha aonair agus linbh tarbhartha sa tír seo a bhí in ainm is a bheith Críostúil sna seascaidí
Title: Irish Leaving Certificate eelneesn. ugg boots adirondack - An Triail Teamaí
Description: Irish Leaving Certificate Gaeligle 'An Triail' Essay focusing on the themes of 'An Triail', specifically the hypocrisy of Irish society. Marked and corrected, this A1 standard essay can be broken down and segments can be slotted into a wide variety of essays on different topics.
Buy These NotesPreview

leanbh uk

фиолетовый
ugg reparasjon
ugg classic høyt salg
ブートアグ
goedkope uggs te koop

Use of Lean in Highways England

Find out how Highways England uses Lean principles to eliminate inefficiency.

Help us improve GOV.UKContact Us

Office : 01932 621079

Mobile : 07414 991992 / 07446 281263

Email : info@leanpersonaltraining.co.uk