Hvor mye koster 10 kurver plommer? - PDF hvor mye koster uggs?

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor mye koster 10 kurver plommer?"
 • Inge Espeland
 • 2 år siden
 • Visninger:

Transkript

1 Hvor mye koster 10 kurver plommer?

2 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet skal du lære om metoder for h blksfipv. ugg tossutoderegning avrunding av hele tall og desimaltall KOPIERINGSORIGINALER 13.1 Multiplikasjon med tiere 13.5 Memory 13.2 Multiplikasjon med hundrere 13.6 Felles problemløsing 13.3 Hvilket tall tenker jeg på? 13.4 Fire på rad Hoderegning og avrunding 141

3 Dette stykket er lett å regne i hodet. Hoderegning med addisjon og subtraksjon = Jeg vet en lur måte å regne mitt stykke på! = Hvordan vil du regne i hodet? Forklar. Når vi skal regne i hodet, er det mange måter å tenke på. Her er forslag til noen framgangsmåter i addisjon og subtraksjon: = Legge til tierne først = = 2600 Legge til hundrerne først = = = Trekke fra tierne først = = 510 Trekke fra hundrerne først = =

4 Regn i hodet. 1 a) = c) = b) = d) = 2 3 a) = c) = b) = d) = a) = c) = b) = d) = Se hvilke plasser sifrene står på før du legger sammen! 4 a) = c) = b) = d) = 5 a) = b) = c) = d) = 6 a) = c) = b) = d) = 7 a) = c) = b) = d) = 8 a) = c) = b) = d) = 9 a) = c) = b) = d) = Hoderegning og avrunding 143

5 10 a) = c) = b) = d) = 11 a) = c) = b) = d) = 12 a) = c) = b) = d) = 13 a) = c) = b) = d) = 144

6 Noen gode måter å regne i hodet på Hvis du gjør om 298 til 300, blir det lett! Det blir for mange minnetall til at jeg klarer å regne i hodet! = = Hvordan vil du regne ut stykkene på tavla i hodet? Når vi regner i hodet, kan vi tenke på samme måte som når vi stiller opp stykkene. Men ofte finnes det enklere måter å gjøre det på = Hvis vi legger til 300 i stedet for å legge til 298, blir det enkelt å regne. Da må vi huske å trekke fra 2 i svaret = = = Denne framgangsmåten er lur når tallene er nær 10 eller 100! På samme måte blir det enkelt å regne hvis vi trekker fra 300 i stedet for 298. Da må vi huske å legge til 2 i svaret = = 394 Hoderegning og avrunding 145

7 Regn i hodet. 14 a) = c) = b) = d) = 15 a) = c) = b) = d) = 16 a) = c) = b) = d) = 17 a) = c) = b) = d) = 18 a) = c) = b) = d) = 19 a) = c) = b) = d) = Se hvordan jeg gjør om til hele tiere når jeg regner i hodet! = = = > = = 12 2 = 14 >

8 Regn i hodet. 20 a) = c) = b) = d) = 21 a) = c) = b) = d) = 22 a) = c) = b) = d) = 23 a) = c) = b) = d) = 24 a) = c) = b) = d) = 25 a) = c) = b) = d) = Hoderegning og avrunding 147

9 Multiplikasjon med 10 og 100 Jeg har ti 100-kronesedler. Jeg har hundre 5-kroner. Jeg har ti 5-kroner. Jeg har hundre 20-kroner. Hvor mange kroner har hver? Når vi multipliserer et tall med 10, blir tallet 10 ganger større. Er tallet helt, får vi derfor svaret ved å legge til en null = 60 Når vi multipliserer et tall med 100, blir tallet 100 ganger større. Er tallet helt, får vi derfor svaret ved å legge til to nuller = 600 Regn i hodet. 26 a) 6 10 = c) 9 10 = b) 3 10 = d) 8 10 = 27 a) 4 10 = c) 7 10 = b) = d) = 148

10 Regn i hodet. 28 a) = c) = b) = d) = 29 a) = c) = b) = d) = Når vi skal regne ut 4 70, kan vi tenke 4 7 = 28 og legge til en null i svaret: 4 70 = 280 { > På samme måte gjør vi når vi skal regne ut Da legger vi til to nuller i svaret: = 2800 { > Regn i hodet. 30 a) 40 7 = c) 90 5 = b) 50 4 = d) 60 3 = 31 a) = c) = b) = d) = 32 a) = c) = b) = d) = Hoderegning og avrunding 149

11 Regn i hodet. 33 a) 8 30 = c) = b) = d) = 34 Lag en regel for hvordan vi kan multiplisere et helt tall med a) 10 b) 100 kopi Multipliser med 10 på arbeidsarket, og skriv inn svarene. kopi Multipliser med 100 på arbeidsarket, og skriv inn svarene. 37 Hvor mye er og ? Hvordan kan Patrik og Mia tenke? Forklar. Det er enkelt. Du må bare passe på å få med alle nullene! Regn i hodet. 38 a) = c) = b) 6 10 = d) = 39 a) 10 7 = c) = b) = d) = 40 a) = c) = b) = d) = 150

12 Regn i hodet. 41 a) = c) = b) = d) = 42 Jeg tenker på et tall. Dette tallet multipliserer jeg med 10 og trekker så fra 4. Da får jeg tallet 76. Hvilket tall tenker jeg på? Hm. Hvordan er det lurt å tenke? kopi Arbeid sammen to og to, og løs oppgavene på arbeidsarket. Gi ett poeng for hvert riktige svar. kopi Spill «Fire på rad» med multiplikasjon. Hoderegning og avrunding 151

13 Avrunding av kjøpesum Vær så god, her er 1,50 kr tilbake! Du fikk 10 kr. Hvorfor får jeg bare 1,50 kr tilbake da? Kan du forklare hvorfor Julie bare fikk 1,50 kr tilbake? Når vi kjøper en vare i butikken, blir summen rundet av til nærmeste 50-øre. Hvis det er 25 øre eller mer, runder vi av oppover. Hvis det er mindre enn 25 øre, runder vi av nedover. > > > 8,0 8,2 8,3 8,5 8,75 9,0 > Vi viser avrunding slik: 8,25 kr 8,50 kr Tegnet betyr: er tilnærmet lik 152

14 45 Mia betalte kontant da hun handlet disse varene. Hva har hun betalt hver av gangene? a) b) c) d) 46 Hvor mye må du betale kontant hvis summen på kassalappen er a) 7,65 kr c) 25,85 kr b) 15,25 kr d) 36,75 kr Hoderegning og avrunding 153

15 47 Jon skal kjøpe frukt i butikken. a) Hvor mye koster frukten til sammen? b) Hvor mye skal han betale når han betaler kontant? c) Hvor mye skulle han betalt hvis bananene hadde kostet 6,40 kr? Kr 8,90 Kr 7,90 Kr 6,50 48 a) Hva er den minste summen du kan ha kjøpt varer for hvis du skal betale 18 kr kontant? b) Hva er den største summen du kan ha kjøpt varer for hvis du skal betale 18 kr kontant? 49 Patrik betalte kontant da han handlet disse varene. Hva har han betalt hver av gangene? a) b) c) 154

16 Hvordan kan vi runde av til nærmeste titall? Avrunding til nærmeste titall eller hundretall Da må vi se på sifferet på enerplassen! Hvordan kan Kaja og Simen runde av tallene? Avrunding til nærmeste titall Hvis sifferet på enerplassen er 5 eller større, runder vi av oppover Hvis sifferet på enerplassen er mindre enn 5, runder vi av nedover > > Avrunding til nærmeste hundretall Hvis sifferet på tierplassen er 5 eller større, runder vi av oppover Hvis sifferet på tierplassen er mindre enn 5, runder vi av nedover > Hoderegning og avrunding 155

17 Rund av tallene til nærmeste titall. 50 a) 16 b) 52 c) 65 d) a) 225 b) 196 c) 45 d) a) 65 b) 321 c) 2495 d) Rund av tallene til nærmeste hundretall. 53 a) 243 b) 279 c) 399 d) a) 149 b) 950 c) 72 d) a) 1450 b) 2950 c) 1999 d) Rund av til nærmeste titall. a) 73 kg b) 265 m c) 898 m d) 1452 kr 57 Rund av til nærmeste hundretall. a) 603 liter b) 51 m c) 955 kg d) 143 dl 58 Rund av til nærmeste hundretall. a) 249 cm c) 115 mil b) tonn d) 3698 kr kopi Spill «Memory» med avrunding til nærmeste titall. 156

18 Det står at vi trenger 1,8 liter melk til suppen og 3,25 kg kjøtt til gryteretten! Avrunding av desimaltall til hele tall Jeg syns vi skal runde av til hele liter og kilogram! Hvor mye melk og kjøtt trenger Mia og Patrik til middagen? Når vi skal runde av et desimaltall til et helt tall, må vi se på sifferet på tidelsplassen. Hvis sifferet er 5 eller større, runder vi av oppover til nærmeste hele tall: 1,8 liter 2,0 liter 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 > Hvis sifferet er mindre enn 5, runder vi av nedover til nærmeste hele tall: 3,25 kg 3 kg 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 > Hoderegning og avrunding 157

19 Rund av til nærmeste hele tall. 60 a) 43,5 b) 84,2 c) 17,8 d) 1,9 61 a) 2,49 b) 6 51 c) 0,26 d) 32,89 Rund av til nærmeste hele tall. 62 a) 36,7 dl b) 2,49 m c) 120,95 mil d) 0,6 cm 63 a) 5,49 dm b) 4,511 km c) 6,449 g d) 0,547 hg 64 Rund av til nærmeste titall. a) 24,30 kr b) 168,78 kr c) 38,52 kr d) 3,50 kr 65 Rund av til nærmeste hundretall. a) 278,34 kr b) 250,00 kr c) 236,99 kr d) 476,45 kr kopi Klart for felles problemløsing! Klipp ut kortene på arbeidsarket. Gå sammen i grupper, og fordel kortene. Finn løsningen sammen. 158

20 Kan jeg? Regn i hodet. Oppgave 1 a) = c) = b) = d) = Oppgave 2 a) = c) = b) = d) = Oppgave 3 a) = c) = b) = d) = Oppgave 4 a) = c) = b) = d) = Oppgave 5 a) = c) = b) = d) = Oppgave 6 Rund av tallene til nærmeste titall. a) 26 b) 43 c) 75 d) 277 Oppgave 7 Rund av tallene til nærmeste hundretall. a) 347 b) 250 c) 499 d) 50 Hoderegning og avrunding 159

21 Oppgave 8 Patrik handler brød i to bakerier. I den ene butikken kjøper han et brød som koster 12,40 kr, og i den andre butikken et brød som koster 12,20 kr. Hva betaler han for det a) første brødet b) andre brødet Oppgave 9 Rund av desimaltallene til nærmeste hele tall. a) 3,49 b) 5 51 c) 0,38 d) 43,61 Oppgave 10 Rund av desimaltallene til nærmeste titall. a) 34,20 kr b) 186,78 kr c) 28,52 kr d) 4,50 kr Oppgave 11 Sant eller usant? a) = 840 b) Når jeg skal regne i hodet, kan jeg velge om jeg vil legge til tierne eller hundrerne først. c) Når jeg skal regne i hodet, må jeg legge til tierne først. d) Når jeg skal legge 98 til et tall, kan jeg først legge til 100 og deretter trekke fra 2. e) Når jeg skal legge 98 til et tall, kan jeg først legge til 100 og deretter legge til 2. f) = 602 g) =

22 Jeg regner mer Regn i hodet. 67 a) = c) = b) = d) = 68 a) 7 80 = c) = b) 80 6 = d) = Regn i hodet: 69 a) = c) = b) = d) = 70 a) = c) = b) = d) = 71 a) = c) = b) = d) = 72 Rund av beløpene til nærmeste titall. a) 243 kr b) 652 kr c) 139 kr d) 175 kr 73 Rund av beløpene til nærmeste hundretall. a) 243 kr b) 652 kr c) 139 kr d) 175 kr Hoderegning og avrunding 161

23 74 Rund av til nærmeste hele tall. a) 2,14 b) 3,51 c) 1,99 d) 2,49 75 Rund av til nærmeste hele titall. a) 35,13 b) 34,66 c) 12,67 d) 24,99 76 Rund av til nærmeste hele hundretall. a) 55,3 b) 436,14 c) 163,1 d) 999,12 77 Sirkus Appendix skal ha to forestillinger. Til første forestilling er det solgt 100 billetter til voksne og 200 til barn. Hvor store er billettinntektene? Voksne kr 80 Barn kr årsjubileum Gratis is til alle barn i pausen! 78 Se på oppgave 77. Til andre forestilling er det solgt halvparten så mange billetter til voksne og en og en halv ganger så mange til barn. a) Hvor mange voksne kommer til andre forestilling? b) Hvor mange barn kommer til andre forestilling? c) Hvor store er billettinntektene til denne forestillingen? 79 Sirkus Appendix har 10-årsjubileum og vil spandere is på alle barna til begge forestillingene. Hvor mye må sirkuset betale for isen når hver is koster 10 kr? Bruk svarene du fikk i oppgave 77 og

24 Regn i hodet. 80 a) = b) = c) = d) = 81 a) = c) = b) = d) = 82 a) = c) = b) = d) = 83 a) = c) = b) = d) = 84 Rund av til nærmeste titall. a) 155 b) 1248 c) 795 d) Rund av til nærmeste hundretall. a) 155 b) 1248 c) 795 d) Rund av til nærmeste hele tusentall. a) 155 b) 1248 c) 795 d) 5764 Rund av til nærmeste hele tall. 87 a) 14,6 b) 123,2 c) 7,95 d) 24,33 88 a) 2,50 kr c) 9,575 m b) 0,75 liter d) 149,60 kr Hoderegning og avrunding 163

25 Rund av til én desimal. 89 a) 12,36 b) 1,44 c) 23,798 d) 55,49 90 a) 15,333 b) 22,16 c) 7,86 d) 99,96 91 Rund av til et desimaltall med to desimaler. a) 5,436 b) 2,463 c) 12,938 d) 45, Julie kjøper 2 penner. a) Hvor mye koster pennene til sammen? b) Hvor mye får Julie tilbake hvis hun betaler med en 20-kronemynt? 93 Patrik har 19 kr og 50 øre i lommen. Han vil kjøpe en brus til kr 12,50 og smågodt for resten. Hvor stort beløp kan Patrik kjøpe smågodt for? 164

26 94 En lastebil er lastet med 50 kasser appelsiner, og hver kasse inneholder 20 kg. Det er fem appelsiner i hvert kilogram. Hvor mange appelsiner er lastebilen lastet med? Nå kan vi lage appelsinjus! 95 Et glass appelsinjus koster 5 kr. Hvor mange glass må Julie og Jon selge for å få inn a) 1000 kr b) 1215 kr 96 Kaja vil kjøpe en genser som er satt ned med 200 kr. Den opprinnelige prisen er 456 kr. Hva må hun betale for genseren? 97 Vang skole vil kjøpe inn tre kurvballstativ og fire husker til skolegården. Et kurvballstativ koster 600 kr og en huske 1200 kr. Hva vil utstyret til skolegården koste i alt? Hoderegning og avrunding 165

27 Oppsummering Hoderegning Framgangsmåter i addisjon: Legge til tiere først = = = 4600 Legge til hundrere først = = = 4600 Veien om hundre = = = 990 Framgangsmåter i subtraksjon: Trekke fra tiere først = = = 710 Trekke fra hundrere først = = = 710 Veien om hundre = = = 394 Multiplikasjon med 10 Når vi multipliserer et tall med 10, blir tallet 10 ganger større. For hele tall legger vi til en null for å få svaret = 60 Multiplikasjon med 100 Når vi multipliserer et tall med 100, blir tallet 100 ganger større. For hele tall legger vi til to nuller i svaret =

28 Avrunding av kjøpesum Når vi kjøper en vare i butikken, blir summen rundet av til nærmeste 50-øre. Hvis antall øre er 25 øre eller mer, runder vi av oppover. Hvis antall øre er mindre enn 25 øre, runder vi av nedover. 6,25 kr 6 kr 6,50 kr 7,00 kr 6,75 kr 7,00 kr Avrunding til nærmeste titall Hvis sifferet på enerplassen er 5 eller større, runder vi av oppover Hvis sifferet på enerplassen er mindre enn 5, runder vi av nedover Avrunding til nærmeste hundretall Hvis sifferet på tierplassen er 5 eller større, runder vi av oppover Hvis sifferet på tierplassen er mindre enn 5, runder vi av nedover Avrunding av desimaltall til hele tall Hvis sifferet på tidelsplassen er 5 eller større, runder vi av oppover til nærmeste hele tall: 3,8 liter 4 liter Hvis sifferet er mindre enn 5, runder vi av nedover til nærmeste hele tall: 4,25 kg 4kg Hoderegning og avrunding 167

Like dokumenter

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr?

Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr? Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr? 4 356 : 10 = Jeg vet om en lur måte å regne på MÅL I dette kapitlet skal du lære om divisjon med 10

Detaljer

Husker du hele multiplikasjonstabellen?

Husker du hele multiplikasjonstabellen? Husker du hele multiplikasjonstabellen? 3 3 + 3 + 3 + 3 = 4 3 Multiplikasjon MÅL I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon med tall som ender på null multiplikasjon av flersifrede tall multiplikasjon

Detaljer

Hvor mye er 1341 kr delt på 2?

Hvor mye er 1341 kr delt på 2? Hvor mye er 1341 kr delt på 2? 10 1 4 = 1 : 4 Divisjon 2 MÅL I dette kapitlet skal du lære om divisjon som gir rest divisjon der svaret er et desimaltall avrunding av desimaler divisjon av desimaltall

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b.

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b. KOPIERINGSORIGINAL 2.1 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Plassere positive og negative tall på tallinjen Navn: Oppgave 4a 0 1 Oppgave 4b 40 0 40 Oppgave 4c 20 0 20 Oppgave 5a 6 3 0 1 4 Oppgave 5b 2 1 0

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rasch-Halvorsen Oddvar Aasen Illustratører: Bjørn Eidsvik og Gunnar Bøen 7A NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 200 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Posisjonsystemet FRA A TIL Å

Posisjonsystemet FRA A TIL Å Posisjonsystemet FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til posisjonsystemet P - 2 2 Grunnleggende om posisjonsystemet P - 2 3 Titallsystemet P - 3 4 Posisjonsystemet

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Tall og enheter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene 1.1 Regnerekkefølge På ungdomsskolen

Detaljer

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Er hvitveisen speilsymmetrisk?

Er hvitveisen speilsymmetrisk? Er hvitveisen speilsymmetrisk? 11 Geometri 2 MÅL I dette kapitlet skal du lære om flytting av figurer ved speiling, parallellforskyving og dreining speilingssymmetri KOPIERINGSORIGINALER 11.1 Speiling

Detaljer

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter 1 Tall og enheter KATEGORI 1 1.1 Regnerekkefølge Oppgave 1.110 7 8 9 6 ( ) 6 7 ( 9) Oppgave 1.111 2 3 8 3 2 ( 2) 3 + 8 ( 3) ( 4) + 2 Oppgave 1.112 3 6 + 2 3 6 + 2 4 7 8 6 e) 4 3 + 3 f) 3 6 4 Oppgave 1.113

Detaljer

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 Tegn tallinjer og merk av brøkene. Skriv tallene på utvidet form.

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 Tegn tallinjer og merk av brøkene. Skriv tallene på utvidet form. 1 Skriv av og sett inn < eller >. a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2 Tegn en tallinje fra 6 til 6. Merk av tallene så nøyaktig som mulig. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 3 Tegn tallinjer og merk av brøkene. 1 3

Detaljer

Skal kunne regne med de fire regneartene i både oppstilte stykker og i oppgaver fra dagliglivet.

Skal kunne regne med de fire regneartene i både oppstilte stykker og i oppgaver fra dagliglivet. Mattelekse uke 36 A Vi avsluttet temaet kunnskaper om tall forrige uke, men bruker denne leksen på å fordøye det vi jobbet med i uke 35. Vis hvordan du kommer frem til svarene dine. Husk utregning, benevning

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel 1. Tallregning Regning med tall er grunnlaget for mer avansert matematikk. I dette kapitlet repeteres følgende fra grunnskolen: Brøkregning Desimaltall Regning med positive og negative tall Potenser

Detaljer

Desimaltall FRA A TIL Å

Desimaltall FRA A TIL Å Desimaltall FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side Innledning til desimaltall D - 2 2 Grunnleggende om desimaltall D - 2 2. Tideler, hundredeler og tusendeler D - 6 3 Å regne

Detaljer

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å "legge sammen" tall.

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å legge sammen tall. Ordliste matematikk Addere (addisjon) Addere er å "legge sammen" tall. Regnetegnet for addisjon er +. 3+4 er en addisjon. Summen er 7. Tallene som adderes kalles ledd. Areal Areal er et mål for hvor stor

Detaljer

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte:

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte: Sett inn støtet er en serie hefter som gir systematisk opplæring og trening i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene har enkle instruksjoner og god progresjon i vanskelighetsgrad. Oppgavene er laget

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel 1. Tallregning Mål for Kapittel 1, Tallregning. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Hastigheten til bob-en er 120 km/t. Hva vil det si?

Hastigheten til bob-en er 120 km/t. Hva vil det si? Hastigheten til bob-en er 120 km/t. Hva vil det si? 12 Hm, ett britisk pund koster 11,45 kr! Sammensatte enheter MÅL I dette kapitlet skal du lære om fart priser lønn valuta KOPIERINGSORIGINALER 12.1 Felles

Detaljer

Overslag FRA A TIL Å

Overslag FRA A TIL Å Overslag FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overslag 2 2 Grunnleggende om overslag 2 3 Å gjøre overslag 6 4 Forsiktighetsregler 7 4.1 Når overslaget ikke

Detaljer

Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp:

Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp: Repetisjonshefte matematikk høsten 7. trinn Navn: Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp: Ganging med store tall s. 2 Deling med store tall s. 2 Brøkregning s. 3 Finne brøkdeler

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

FRI KOPIERING "MATTE-PRØVA" Kartlegging av kunnskap og innsikt i matematikk. Oppgaver til bruk ved direkte observasjon

FRI KOPIERING MATTE-PRØVA Kartlegging av kunnskap og innsikt i matematikk. Oppgaver til bruk ved direkte observasjon FRI KOPIERING "MATTE-PRØVA" Kartlegging av kunnskap og innsikt i matematikk Oppgaver til bruk ved direkte observasjon Elev: Prøvd dato: Reidunn Ødegaard & Ragnhild Skaar. - 4. rev.utg., Gjøvik, Øverby

Detaljer

Øvingshefte. Velge regneart

Øvingshefte. Velge regneart Øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Velge regneart Copyright Grieg Multimedia AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.1 Sett inn riktig regnetegn

Detaljer

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) 34 Rutenett og koordinatsystem Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Jeg kan plassere punkter i et koordinatsystem og beregne avstander langs aksene. Læringsstrategier,

Detaljer

Gange. Hverdagsmatte Del 1 side 34

Gange. Hverdagsmatte Del 1 side 34 Hverdagsmatte Del 1 side 34 Gange Når vi ganger to tall med hverandre, bruker vi gange mellom tallene. Gange skriver vi. Det er også vanlig å bruke x. Miriam er i butikken. Hun kjøper 3 is. En is koster

Detaljer

Telle med 15 fra 4. Mål. Gjennomføring. Telle i kor Telle med 15 fra 4 Planleggingsdokument

Telle med 15 fra 4. Mål. Gjennomføring. Telle i kor Telle med 15 fra 4 Planleggingsdokument Telle med 15 fra 4 Mål Generelt: Søke etter mønster og sammenhenger. Gi grunner for at mønstrene oppstår. Lage nye mønstre ved å utnytte mønstre en allerede har funnet. Utfordre elevene på å resonnere

Detaljer

Spill om kort 1) Førstemann som har samlet inn et avtalt antall kort (f.eks 10 stk) uansett tema og vanskegrad, har vunnet.

Spill om kort 1) Førstemann som har samlet inn et avtalt antall kort (f.eks 10 stk) uansett tema og vanskegrad, har vunnet. Spillevarianter Basis spillevarianter er presentert i elevboka, Tema B tall side 54. Her finner du også spillebrettet. I elevboka er spillet knyttet til desimaltall, men ved bruk av spillekortene kan man

Detaljer

Desimaltall og standard algo ritmen for divisjon med papir Elise Klaveness

Desimaltall og standard algo ritmen for divisjon med papir Elise Klaveness Desimaltall og standard algo ritmen for divisjon med papir Elise Klaveness Figur 1. Standardalgoritme for divisjon. Jeg underviser i matematikk for lærerstudenter og opplever år etter år at de færreste

Detaljer

Tusen millioner. Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok. B ok m ål

Tusen millioner. Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok. B ok m ål An n e R as ch-h alv o rs e n O d d v ar Aa s e n Tusen millioner Fasit Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok B ok m ål CAPPELEN DAMM AS, 0 ISBN 98-8-0--. utgave,. opplag 0 Materialet i denne publikasjonen

Detaljer

Regn i hodet: 46 + 28. Å uttrykke tall. Ulike uttrykksmåter. Det vesentlige er utvikling. Hvordan jobbe med dette? Hvordan jobbe med dette? 10.09.

Regn i hodet: 46 + 28. Å uttrykke tall. Ulike uttrykksmåter. Det vesentlige er utvikling. Hvordan jobbe med dette? Hvordan jobbe med dette? 10.09. Hva er Hvorfor Singaporematematikk er folk interesserte i Singapore-matematikk Fordi elevene i Singapore stadig får best resultat på En samling undervisningsstrategier vanlig i Singapore internasjonale

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Mattelekse uke 42 A Tema: Addisjon av positive tall, subtraksjon og multiplikasjon + matematikk i dagliglivet.

Mattelekse uke 42 A Tema: Addisjon av positive tall, subtraksjon og multiplikasjon + matematikk i dagliglivet. Mattelekse uke 42 A Tema: Addisjon av positive tall, subtraksjon og multiplikasjon + matematikk i dagliglivet. Vis hvordan du kommer frem til svarene dine. Husk utregning, benevning og svarsetning. 1.

Detaljer

+ = Legge sammen. Hverdagsmatte Del 1 side 14

+ = Legge sammen. Hverdagsmatte Del 1 side 14 Hverdagsmatte Del 1 side 14 Legge sammen Når vi skal legge sammen tall, bruker vi pluss mellom tallene. Pluss skriver vi +. Pluss viser at noe blir større. Vi leser fra venstre mot høyre. + = 3 epler pluss

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

Tema: Addisjon av positive tall + repetisjon Vis hvordan du kommer frem til svarene dine. Husk utregning, benevning og svarsetning.

Tema: Addisjon av positive tall + repetisjon Vis hvordan du kommer frem til svarene dine. Husk utregning, benevning og svarsetning. Mattelekse uke 37 A Tema: Addisjon av positive tall + repetisjon Vis hvordan du kommer frem til svarene dine. Husk utregning, benevning og svarsetning. Skal kunne regne med de fire regneartene i både oppstilte

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk Mellomtrinn Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.1

Detaljer

Multiplikasjon 1. Introduksjonsoppgave:

Multiplikasjon 1. Introduksjonsoppgave: Multiplikasjon 1 Multiplikasjon er en av de fire regneartene som i mange tilfeller er en effektiv måte å skrive og regne ut gjentatt addisjon på. Svaret i et multiplikasjonsstykke kalles produkt, og tallene

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave

Detaljer

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK Oppgaver Innhold Innhold... 1 Modul 1: Regnerekkefølgen... 2 Modul 2: Overslagsregning og hoderegning... 3 Modul 3: Brøkregning... 9 Modul 4: Koordinatsystemet... 12 Modul 5: Forhold... 14 Modul 6: Proporsjonale

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Telle med 19 fra 19. Mål. Gjennomføring. Telle i kor Telle med 19 fra 19 Planleggingsdokument

Telle med 19 fra 19. Mål. Gjennomføring. Telle i kor Telle med 19 fra 19 Planleggingsdokument Telle med 19 fra 19 Mål Generelt: Søke etter mønstre og sammenhenger. Gi grunner for at mønstrene oppstår. Lage nye mønstre ved å utnytte mønstre en allerede har funnet. Utfordre elevene på å resonnere

Detaljer

Hverdagsmatte Fasit side 1

Hverdagsmatte Fasit side 1 Hverdagsmatte Fasit side 1 Del 1 Grunnleggende regning Tall Oppgave 1.16 Legge sammen og trekke fra Oppgave 1.19 a) 9 b) 6 c) 9 d) 9 e) 14 f) 10 g) 12 h) 13 Oppgave 1.20 a) 68 b) 189 c) 599 Oppgave 1.21

Detaljer

Øvingshefte. Tall tallsystemet vårt

Øvingshefte. Tall tallsystemet vårt Øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Tall tallsystemet vårt Copyright Grieg Multimedia AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Tall tallsystemet vårt 1 Tall tallsystemet vårt Seksjon 1 Oppgave

Detaljer

Mattelekse uke 46 A Tema: Addisjon av positive tall, subtraksjon og multiplikasjon + matematikk i dagliglivet.

Mattelekse uke 46 A Tema: Addisjon av positive tall, subtraksjon og multiplikasjon + matematikk i dagliglivet. Mattelekse uke 46 A Tema: Addisjon av positive tall, subtraksjon og multiplikasjon + matematikk i dagliglivet. Vis hvordan du kommer frem til svarene dine. Husk utregning, benevning og svarsetning. 1.

Detaljer

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149 Addisjon og subtraksjon Oppstilling Ved addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal skal einarar stå under einarar, tiarar under tiarar osb. Addisjon utan mentetal Addisjon med mentetal 1 212 357 + 32 +

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen.

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 bokmål Navn: Oppgavesettet består av tre deler som alle skal besvares. Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå

Detaljer

Tall og formler MÅL. for opplæringen er at eleven skal kunne

Tall og formler MÅL. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Tall og formler MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene tolke, bearbeide, vurdere

Detaljer

Øvingshefte. Velge regneart

Øvingshefte. Velge regneart Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.1

Detaljer

Algebra for alle. Gunnar Nordberg

Algebra for alle. Gunnar Nordberg Algebra for alle Gunnar Nordberg 1 Om dette verkstedet Fra konkreter til tall Fra tall til variabler(bokstaver) Kan algebraen bli meningsfull Å undervise i algebraisk forståelse Ideer til gode oppgaver

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 4 Kjøp og salg Innhold Del 4, Kjøp og salg Overslag 1 Handle på tilbud 5 Handle frukt 8 Kassalapper 10 Salg 13 Moms 14 Spise ute 15

Detaljer

-utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og. subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret.

-utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og. subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret. Årsplan for 3.trinn matematikk 2016-2017 U 35 Telle og regne Tallene 0-100 36 Telle og regne med tallene 0-100 Stille opp addisjonsstykker uten/med veksling Grunntall 3A kap. 1 Grunntall 3A kap. 1 OMPTANSMÅL

Detaljer

Mattelekse uke 43 A Tema: Addisjon av positive tall, subtraksjon og multiplikasjon + matematikk i dagliglivet.

Mattelekse uke 43 A Tema: Addisjon av positive tall, subtraksjon og multiplikasjon + matematikk i dagliglivet. Mattelekse uke 43 A Tema: Addisjon av positive tall, subtraksjon og multiplikasjon + matematikk i dagliglivet. Vis hvordan du kommer frem til svarene dine. Husk utregning, benevning og svarsetning. Husk

Detaljer

Ukeplan for 5B. Uke 36. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Naturfag Hypotese og forsøk.

Ukeplan for 5B. Uke 36. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Naturfag Hypotese og forsøk. Ukeplan for 5B Uke 36 Husk! Alle skal ha med meldebok. Gymtøy til tirsdag. 08.30 10.00 10.15 11.00 11.45 13.15 Mandag 31.08 Tirsdag 01.09 Onsdag 02.09 Torsdag 03.09 Fredag 04.09 Naturfag Engelsk Hypotese

Detaljer

Jan Erik Gulbrandsen Randi Løchsen. nye MEGA 8. Terminprøve høst. matematikk. Bokmål CAPPELEN DAMM AS. Terminprøver høst for 8. trinn 2012 nye MEGA 1

Jan Erik Gulbrandsen Randi Løchsen. nye MEGA 8. Terminprøve høst. matematikk. Bokmål CAPPELEN DAMM AS. Terminprøver høst for 8. trinn 2012 nye MEGA 1 Jan Erik Gulbrandsen Randi Løchsen nye MEGA 8 Terminprøve høst matematikk 2012 Bokmål CAPPELEN DAMM AS Terminprøver høst for 8. trinn 2012 nye MEGA 1 Terminprøver høst 2012 nye MEGA Høstens terminprøver

Detaljer

Brøker med samme verdi

Brøker med samme verdi Kapittel 7 Brøk Mål for det du skal lære: regne om mellom blandet tall og uekte brøk forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner regne om mellom brøk og desimaltall ordne brøker etter størrelse og plassere

Detaljer

Regning med tall og bokstaver

Regning med tall og bokstaver Regning med tall og bokstaver M L N r du har lest dette kapitlet, skal du kunne ^ bruke reglene for br kregning ^ trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk ^ regne med potenser ^ l se likninger

Detaljer

Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler.

Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler. 196 FAKTA De naturlige tallene bestôr av ett eller ere sifre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...Alle de hele positive tallene kaller vi naturlige tall, og tallmengden kaller vi N. NÔr vi tar med 0 og

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rasch-Halvorsen Oddvar Aasen Illustratører: Bjørn Eidsvik Gunnar Bøen 7A NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 00 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 1 Grunnleggende regning

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 1 Grunnleggende regning 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 1 Grunnleggende regning Innhold Del 1, Grunnleggende regning Tall 1 Penger i Norge 12 Legge sammen og trekke fra 14 Vekt og mål 27

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

A)8 B) 10 C) 14 D) 20 E) Sidekantene i en terning økes med 20%. Hvor mye øker terningens volum? A) 20 % B) 44 % C) 56,2 % D) 60 % E) 72,8 %

A)8 B) 10 C) 14 D) 20 E) Sidekantene i en terning økes med 20%. Hvor mye øker terningens volum? A) 20 % B) 44 % C) 56,2 % D) 60 % E) 72,8 % SETT 29 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. Per er i butikken for å kjøpe frukt. En appelsin koster 3 kroner, en banan koster 2 kroner, og et eple koster 1 krone. Per skal kjøpe for nøyaktig


hvor mye koster uggs?

ugg house shoes
ugg støvler tilbud
venda botão ugg bailey
ugg us
ブートアグ

ugg

Всего найдено 69 Всего найдено 1 Смотреть по 0 на странице Смотреть все

Вид: large images regular images

 • Набор по уходу за обувью UGG
  2 490,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Классические ботинки оливкового цвета UGG Mini II
  11 790,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Кремовые ботинки UGG Classic Mini II
  11 790,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Черные ботинки UGG Mini Bailey Button II
  12 690,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Ботинки UGG Classic Mini II Chestnut
  11 790,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Черные ботинки UGG Classic Short II
  13 490,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Серые ботинки UGG Classic Short II
  13 490,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Черная шапка-бини крупной вязки с помпоном из искусственного меха UGG
  4 890,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Повязка на голову из овчины с бантом UGG
  6 990,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Ботинки UGG Mini Bailey Button II Chestnut
  12 690,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Классические серые проводные наушники из овчины UGG
  6 990,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Классические проводные наушники из овчины UGG
  6 990,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Классические черные проводные наушники из овчины UGG
  6 990,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Черный фактурный шарф UGG
  7 390,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Слиперы UGG Ansley
  7 390,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Комбинируемый серый худи из двойного трикотажа с флисовой подкладкой Ugg
  6 090,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Куртка с капюшоном из овечьей шерсти Ugg
  30 490,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Розовая ночная рубашка Ugg
  5 690,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Куртка с капюшоном из овечьей шерсти Ugg
  30 490,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Серые ботинки UGG
  14 290,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Ботинки UGG Classic Short II Chestnut
  13 490,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Серые ботинки UGG Gita
  13 890,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Черные ботинки UGG Jaylyn
  15 090,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Темно-синие ботинки мини UGG Classic
  11 790,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Серые ботинки UGG Mini Bailey Bow II
  13 490,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Ботинки UGG Classic Tall II
  17 090,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Слиперы с помпоном UGG Dakota
  8 990,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Классические кожаные перчатки UGG
  8 190,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Черные перчатки UGG Tenny
  8 990,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Перчатки UGG Tenny
  8 990,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Перчатки из овчины UGG
  10 590,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Сапоги UGG Jaylyn
  15 090,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Черные кожаные ботинки челси UGG Bonham
  11 790,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Варежки с логотипом UGG
  9 790,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Парка со съемной отделкой из искусственного меха Ugg Adirondack
  26 490,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов
 • Ботильоны с ремешками UGG McKay
  12 690,00 руб.
  Выбирай и комбинируй Больше цветов

Всего найдено 69 Всего найдено 1 Смотреть по 0 на странице Смотреть все Наверх